Postępowanie karne kazusy

 
Tytuł:Postępowanie karne kazusy
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono pchnięcie na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały zarówno przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakim sposobem i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu także inkwizycyjności postępowania karnego.

 
This template downloaded form free website templates